Årsmøte 2018

Når:
14. november 2018@18:30-21:30
2018-11-14T18:30:00+00:00
2018-11-14T21:30:00+00:00
Hvor:
Harald A Møller AS
Frysjaveien 31 B
Oslo 0884
Pris:
Gratis
Kontakt:
Bjørn Tore Fremgården
+4746937075

Årsberetning 2018 vvwklubben
Forslag til årsmøtet 2018 fra BTF
Sak til årsmøtet 2018 fra SOG
Regnskap 2018 og budsjett 2019 side 1
Regnskap 2018 og budsjett 2019 side 2

Årsmøtet er flyttet fra opprinnelig fredag 16 til onsdag 14.


Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Årsberetning
 5. Innkomne forslag
 6. Regnskap og budsjett
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av Plaketten 2018 og pris for beste modifiserte kjøretøy 2018.

Hjertelig velkommen

Forslag må være styret i hende minst 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forhåndsstemmer skal være kjent for hele styret minst samme dag som Årsmøtet (§10).

Hilsen styret Veteran VW Klubben Norge.

 • 8
  Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling publiseres for medlemmene ikke senere enn tre uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet:
  • Årsberetning
  •Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår
  • Fastsettelse av årskontingenten
  • Innkomne forslag
  • Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
  Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.
 • 9
  Bare medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett.
 • 10
  Vedtektsendringer kan foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Vedtekts endringsforslag skal publiseres for medlemmene senest tre uker før årsmøtet avholdes (se § 8). Forhåndsstemmer kan sendes til klubben, slik at styret har de i hende senest samme dag som årsmøtet (se §9).