Årsmøte 2019

Når:
22. november 2019@18:30-21:30
2019-11-22T18:30:00+01:00
2019-11-22T21:30:00+01:00
Hvor:
Møller Medvind
Alfasetveien 11
0668 Oslo
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Rikard Gaarder Knutsen
+4745632450

Agenda: 

 1. Valg av ordstyrer 
 2. Valg av referent 
 3. Godkjenning av møteinnkalling 
 4. Årsberetning –> Les hele årsberetning
 5. Innkomne forslag 
 6. Regnskap og budsjett 
  1. Status klubb-bilen 
  2. Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår .
 7. Fastsettelse av kontingent 
 8. Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
  Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall.  Alle medlemmer har stemmerett – er du ikke medlem? 

  1. Valgkomiteens innstilling for nytt styre:
   Leder Rikard Knudsen Ikke på valg
   Nestleder og arr,ansv Marte Ingebretsen Gjenvalg, 2 år
   Styremedlem, medl,ansv Kåre Sølve Skoglund Tangen Ikke på valg
   Styremedlem Liz Palm Ny, 2 år
   Styremedlem Per Henning Kilen 1 år
   Styremedlem Jørgen Nygaard Andreassen ikke på valg
   Styremedlem Marius Holm Krog-Johnsen Gjenvalg, 2 år
   Styremedlem, sekretær Bjørn Rudberg Ikke på valg
  2. Valg på tillitsverv:Andre roller i klubben ser du under her, vær obs på at noen går ut, noen nye navn + et par nye kjøretøygrupper med tilhørende kontaktperson:

   Alle disse gjelder for 1 år av gangen. Ny periode OK ?
   Delelager:
   Knut Sommerstad OK
   Per Fosse OK
   Pål Fredriksen OK
   Webredaktør:
   Einar Skaug OK
   Kontaktperson Røyken, Aksker og Bærum:
   Øyvind S. Petterson OK
   Kontaktperson Schwimm og Kubelwagen
   Øystein Aspjell OK
   Kontaktperson type 1:
   Knut Sommerstad OK
   Kontaktperson type 2:
   Per Gunnar Sørensen OK
   Kontaktperson type 3 og 4:
   Einar Seierstad OK
   Kontaktperson Ghia
   Kåre Johnsen OK
   Kontaktperson T3 Transporter
   Odd Thomas Olafsen OK
   Kontaktperson Golf/Sciroccio
   Finn Gjestland OK
   Kontaktperson K70
   Tore Bergvill OK
   Kontaktperson Passat, Jetta og Polo
   Sølve Skoglund OK
   Kontaktperson i Hedmark og Oppland:
   Jens Høystad OK
   Revisor:
   Pål Fredriksen OK
   Redaksjonskomite:
   Knut Sommerstad OK
   Oddmund Brattås UT
   Børge Thommesen UT
   Knut Yngve Willumsen OK
   Lars Ulvestad OK
   Kjell Sverre Hatlen OK
   Forsikringsutvalg:
   Knut Sommerstad OK
   Nils Kristian Nicolaysen OK
   Lars Einarsen OK
   Ulf Werner OK
   Redaktør:
   Ivar Engerud Lønnet
   Valgkomite:
   Sebjørn Nærø OK
   Yngve Nadheim OK
   Pål Fredriksen OK

    

 9. Innsendte forslag:
  1. Forslag fra leder: Endre tiden tillitsvalgte, styrerepresentanter sitter i rollen fra kalenderår, til perioden de velges frem til årsmøte hvor rollen står på gjenvalg.

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av Plaketten 2019 og pris for beste modifiserte kjøretøy 2019. 

Forslag må være styret i hende minst 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forhåndsstemmer skal være kjent for hele styret minst samme dag som Årsmøtet (§10). 

 

Møller Medvind, Alfasetveien 11, 0668 Oslo

Veibeskrivelse: (Innkjøring fra oversiden av Alfasetveien, følg skilter til Alnabruterminalen. Du får postterminalen på høyre side og gravlunden på venstre. Kjør så langt du kommer ned den veien – masse trailere og litt ukoselig. Helt nederst i veien er det en port – der står det Møller Medvind. Stor, rød murbygning.)

 

Hjertelig velkommen 

Hilsen styret Veteran VW Klubben Norge.