Årsmøte 2019

Når:
22. november 2019@18:30-21:30
2019-11-22T18:30:00+01:00
2019-11-22T21:30:00+01:00
Hvor:
Møller Medvind
Alfasetveien 11
0668 Oslo
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Rikard Gaarder Knutsen
+4745632450

Agenda: 

 1. Valg av ordstyrer 
 2. Valg av referent 
 3. Godkjenning av møteinnkalling 
 4. Årsberetning 
 5. Innkomne forslag 
 6. Regnskap og budsjett 
  1. Status klubb-bilen 
  2. Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår .
 7. Fastsettelse av kontingent 
 8. Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
  Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall.  Alle medlemmer har stemmerett – er du ikke medlem? 
 9. Innsendte forslag:
  1. Forslag fra leder: Endre tiden tillitsvalgte, styrerepresentanter sitter i rollen fra kalenderår, til perioden de velges frem til årsmøte hvor rollen står på gjenvalg.

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av Plaketten 2019 og pris for beste modifiserte kjøretøy 2019. 

Forslag må være styret i hende minst 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forhåndsstemmer skal være kjent for hele styret minst samme dag som Årsmøtet (§10). 

 

Møller Medvind, Alfasetveien 11, 0668 Oslo

Veibeskrivelse: (Innkjøring fra oversiden av Alfasetveien, følg skilter til Alnabruterminalen. Du får postterminalen på høyre side og gravlunden på venstre. Kjør så langt du kommer ned den veien – masse trailere og litt ukoselig. Helt nederst i veien er det en port – der står det Møller Medvind. Stor, rød murbygning.)

 

Hjertelig velkommen 

Hilsen styret Veteran VW Klubben Norge.