Årsmøte – Veteran VW klubben

Når:
17. november 2017@19:00-21:00
2017-11-17T19:00:00+01:00
2017-11-17T21:00:00+01:00
Hvor:
Bygdehuset Fjellhall
Hvittingfossveien 337
3080 Holmestrand
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Wolfgang Gredel
90052516

Det innkalles med dette til årsmøte i Veteran VW klubben.

IMG_3252

Det innkalles med dette til årsmøte i Veteran VW klubben.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Årsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Regnskap og budsjett
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Valg

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av Plaketten 2017 og pris for Beste modifiserte kjøretøy 2017.

Hjertelig velkommen hilsen styret Veteran VW klubben.

Innkomne forslag:

Sak 1 (fra Wolfgang Grendel)

Det foreslås at vedtektenes § 1 endres dithen at det åpnes for at klubben også omfatter vannavkjølte veteranbiler fra Volkswagen. Det er hovedsakelig to grunner til dette:

  • T2 generasjon tre leveres både med luft- og vannavkjølt motor. Flere av dagens medlemmer har i dag biler fra begge leirer. Mest naturlig ville det være å ta vare på sin interesse i en og samme VW-klubb.
  • Ved å åpne for vannavkjølte VW veteraner, vil man nok kunne rekruttere flere yngre medlemmer til klubben. Hos disse er nok interessen for litt mer moderne biler utslagsgivende for valg av veteran, samt at kostnadsrammen for anskaffelse er litt mer moderat enn for en luftavkjølt utgave.

Ny ordlyd til § 1 foreslås til å være følgende:

«Klubben har som formål å knytte til seg eiere av alle Volkswagen eldre enn 30 år. Klubben skal også være et middel til inspirasjon og samarbeide om felles interesser, samt gjøre det vi kan for å holde liv i flest mulig kjøretøy av merke Volkswagen eldre enn 30 år.

Klubben er selveiende og ingen av medlemmene kan i kraft av sin eierposisjon disponere over dens formue, ha noen krav på utdeling av overskudd / utbytte, eller hefte for klubbens gjeld.»

Sak 2 (fra Wolfgang Grendel)

Generell revisjon av vedtektene fra 20. november 2015 med hensyn til begrepsbruk, rettskrivning og tilpasninger til dagens forhold. Vises på eget dokument under årsmøtet.

Sak 3 (fra styret)

Det foreslås en omstrukturering / utvidelse av styret / tillitsverv, slik at arbeidsoppgaver og -belastning fordeles mellom flere personer. Ser fra andre, mye mindre klubber enn vår at man f..eks. har arrangementskomiteer, ansvarlige for klubbeffekter, etc.

Ny ordlyd til § 7 foreslås til å være følgende:

«Styret i klubben består av: Leder, Nestleder, og seks styremedlemmer.

Av de seks styremedlemmene vil styret selv utpeke sekretær og kasserer. Det ene året velges leder og

tre styremedlemmer (hver for to år). Det andre året velges nestleder og tre styremedlemmer (hver for to år). Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité velges for ett år av gangen. Beslutningen i styret fattes ved simpelt flertall. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.»

Sak 4 (fra Bjørn Tore Fremgården)

Tur i regi av klubben til Wolfsburg i anledning 80 årsdagen for Volkswagen fabrikken og byen Wolfsburg med 40 deltakere og en kostnadsdeling klubben / deltaker.