Årsmøte – Veteran VW klubben

Når:
20. november 2015@19:00-21:00
2015-11-20T19:00:00+01:00
2015-11-20T21:00:00+01:00
Hvor:
Bygdehuset Fjellhall
Hvittingfossveien 337
3080 Holmestrand
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Vidar Ingebretsen

Det innkalles med dette til årmøte i Veteran VW klubben.

Wårsmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microsoft-word-2016-mac-icon-100597392-gallery[1]
Last ned innkallingen
Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Årsberetning
 5. innkommende forslag
 6. Regnskap og budskjett
 7. Fastsettelse av kontigent
 8. Valg

Innkomne forslag (2)

1. Årsmøteinnkalling

Årsmøteinnkalling distribueres tradisjonelt til medlemmene med tredje utgave av Folkevogn Tidene, altså betydelig i forkant av selve møtet. Forslag til årsmøtet som måtte komme inn etter førstegangsdistribusjon av innkallingen, medfører at en endelige innkallingen må sendes medlemmene i eget brev. Som en forenkling av hele prosessen og ikke minst besparelser av unødvendige portoutgifter, foreslår styret at  årsmøteinnkallingen for fremtiden offentliggjøres kun på klubbens hjemmeside og via andre sosiale media som klubben til enhver tid måtte benytte seg av. Om Årsmøtet går inn for denne distribusjonsendringen, krever dette samtidig noen endringer i klubbens vedtekter:

8

Dagens ordlyd

Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling sendes medlemmene ikke senere enn to uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår
 3. Fastsettelse av årskontingenten
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité.

Valgkomitén har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte. Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.

Ny ordlyd (endringene markerte)

Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling publiseres for medlemmene ikke senere enn tre uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet:

 1.  Årsberetning
 2. Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår
 3. Fastsettelse av årskontingenten
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité.

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av «Plaketten» for 2015, og pris for beste modifiserte kjøretøy 2015.