Årsmøtet 2020

Når:
20. november 2020@18:30-20:30
2020-11-20T18:30:00+01:00
2020-11-20T20:30:00+01:00
Kontakt:
Rikard Gaarder Knutsen
+4745632450

Vi jobber med en alternativ nettbasert løsning for årsmøte. Mer info kommer.

Jobbes i disse dager med form på arrangementet og innhold som dere er kjent med fra tidligere år. Når saker skal avgjøres oppfordres det at medlemmer bruker sin rett til å forhåndsstemme.

Agenda:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Årsberetning –> Les hele årsberetning
  • Innkomne forslag
  • Regnskap og budsjett
  • Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår.
  • Fastsettelse av kontingent
  • Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.

Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Alle medlemmer har stemmerett – er du ikke medlem?

Forhåndsstemmer (ref vedtekt §10) sendes egent skjema – kommer!