FAQ kjøretøyforskrifter

Her vil du finne svar på kjøretøyforskrifter med referanse til paragrafer. Er du medlem, og ikke finner svartet på dine kjøretøyforskrifts-spørsmål under, kan du sende inne dine spørsmål her.  Litt tid på svar må påregnes, men vi svarer også på dagtid ved anledning.

Bremser og sikkerhet

Når må ditt kjøretøy ha sikkerhetsbelter?

 1. Påbudt med sikkerhetsbelte i framsete på biler registrert etter 1.1.1971
 2. Påbudt med sikkerhetsbelte også i baksete på biler registrert etter 1.1.1984
 3. VIKTIG! Er det montert belter skal disse benyttes under kjøring uansett alder på bil.
 4. I bil med sitteplasser bak, skal passasjer bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.

Når må jeg sikre barn i bil?

Det er egne regler knyttet til sikring av barn i bil fra Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (lovdata).

 1. Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
 2. Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn mellom 135 cm og 150 cm bruke ordinært bilbelte.
 3. Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.

Støtfangere på boble

Det fremgår ikke i utgangspunktet uttrykkelig i lov eller forskrift at personbil skal være utstyrt med støtdempere. I henhold til «Bestemmelser om kjøretøy» pkt. 106.2 heter det imidlertid at bil må være utvendig formet og utstyrt slik at den ikke forårsaker unødig skade ved sammenstøt eller påkjørsel. I prinsippet omfattes også støtfangere av denne bestemmelsen.

«Bestemmelser om kjøretøy» har forskrifts-status, og for kjøretøyer av 1974-modell eller nyere blir pkt. 106.2 tolket som et krav om at kjøretøyene også skal være utstyrt med støtfangerer.

At dette kravet bare gjelder biler av 1974-modell eller nyere har sammenheng med nye internasjonale standarder av samme år hvorved støtfangere ansees å inngå i den støtabsorberende konstruksjon.

Konklusjon:
Kjøretøy registrert før 1.1.1974 trenger ikke støtfangere. (Husk: Det skal ikke være noen skarpe kanter på kjøretøyet)

Forstilling og hjuloppheng

Må senkesett godkjennes?

I Kjøretøyforskriften §7-2.31 heter det:
Kjøretøy skal framstilles for regionvegkontoret til ny godkjenning dersom det foretas ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør at det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger eller endringer av kjøretøy som har betydning for kjøretøyets miljø-, trafikksikkerhets- eller brannsikkerhetsegenskaper.

DVS at kjøretøyet må inn til ny godkjenning om du skal senke bilen uansett. Spiller ingen rolle hva slags forstilling f.eks: Puma forstilling.

Generelt

Når gjelder hvilken kjøretøyforskrift?

 1. Er ditt kjøretøy registrert første gang i Norge før 1.1.1971 – gjelder Motorvognloven fra 1942 med tilleggsforskrift for lys.
 2. Er ditt kjøretøy registrert mellom 1.1.1971 og 31.12.1994 – gjelder Krav til Kjøretøy.
 3. Er ditt kjøretøy registrert mellom 1.1.1995 og 14.9.2012 – gjelder Kjøretøyforskriften
 4. Er ditt kjøretøy registrert fra 15.9.2012 – gjelder Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Motor og ytelse

Tillatt effektøkning under 10 % uten visning?

Denne myten må snart bli avlivet. Her må man skille på hva skatteetaten sier i forhold til tilleggavgift ved endring av kjøretøy under 10 år, og hva som vegvesenet krever for godkjenning av kjøretøy. All endring på kjøretøy som forandrer vognkortet skal vises og godkjennes av statens vegvesen. Ref: Kjøretøyforskriften §7-2.31

Ombygging og modifisering

Når må jeg søke vegvesenet om ombygging?

Kjøretøy skal fremstilles for kontroll hos Statens vegvesen til ny godkjenning dersom det foretas slik ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør at det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger eller endringer av kjøretøy som har betydning for trafikksikkerheten, eksempelvis i bærende konstruksjoner, styring, forstilling, bremser m.v.

Vi har laget en egen ressursside for medlemmer som skal søke om ombygging via SVV

Finner du ikke svar på ditt spørsmål ovenfor?​

Spørr oss da vel. Tjenesten om forskrifter er en melemstjeneste.

Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid for før du får et svar.​

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Reg nummer (obligatorisk)

Velg kategori (obligatorisk)

Ditt spørsmål (obligatorisk)