FOLKEVOGN TIDENDE

Ivar Engerud
Redaktør
Kjell Sverre Hatlen
Redaksjonsmedlem
Knut Olav Sommerstad
Medarbeider
Børge Thommesen
Medarbeider
Oddmund Brattås
Medarbeider

Medlemsbladet ble første gang trykket i 1979 og het den gangen Klubb-Avis.
Navnet ble endret til Folkevogn Tidende fra nr. 2 i 1980.
Medlemsbladet ble første gang trykket i farger fra nr. 4 i 2005 og er i A4 format.

Bladet er i A4-format og har vanligvis 40 sider. Målsettingen er å dokumentere den mangfoldige verdenen rundt våre Folkevogner – som reportasjer fra treff og turer, presentasjoner av biler og bileiere, teknisk informasjon inklusiv mekketips, historisk dokumentasjon og informasjon om arrangementer i regi av klubben eller andre. Vi ønsker bidrag fra flest mulig av våre medlemmer, og vi er opptatt av bredde både i tema og geografi. Medlemmene mottar fire nummer i året.

Under Veteran VW klubbens 50 årsjubileum fikk vi alle utgaver av Folkvogn tidende i digital versjon som gave av Møller Gruppen. Fra første utgave i 1979 til siste. Vi tenker å ta oppfordringen fra Møller å fortsette arbeidet med å legge ut bladene som pdf til og med året som har vært. Klikker du på bildene kan du se alle Folkevogn tidende fra 1979 og frem til året som var. Vi vil fortsette å legge ut FT etter hvert som tiden går.

Annonser og annet stoff til Folkevogn Tidende har følgende innleveringsfrister.

     15. februar  (Folkevogn Tidende nr. 1 kommer ut i mars)
     1. mai  (Folkevogn Tidende nr. 2 kommer ut i juni)
     1. august  (Folkevogn Tidende nr. 3 kommer ut i september)
     1. november (Folkevogn Tidende nr. 4 kommer ut i desember)

Priser for å annonsere i bladet.

     Helside      pr.nr    kr  1.200     4 nr.  kr 4000
     Halvside    pr.nr    kr     700     4 nr.  kr 2000
     Siste side  pr.nr    kr  2.200     4 nr.  kr 7000 (første mann til mølla)