FORSIKRING

Forsikringsordningen er et meget godt tilbud, som alle medlemmer i LMK tilsluttede klubber kan benytte seg av. IF leverer fra 01.01.2018 forsikringsordningen til LMK .

Har du spørsmål om LMK Forsikring, kontakter du IF Skadeforsikring på: 21 49 24 00 / lmk@if.no, eller LMK på 22 41 39 00 / post@lmk.no.

Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK Forsikring. Du må ha vært klubbmedlem i minst ett år. Ved tegning av forsikring på dyrere kjøretøy med verdi over 300.0000,-, må klubben attestere for gyldig medlemskap på søknaden. (Klubbene kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra den generelle ettårs-regelen). I Motorvognregisteret MÅ søker være innført som eier av kjøretøyet. På alle veterankjøretøyer med verdi inntil  kr. 300.000,- kan disse tegnes gjennom direkte kontakt med IF Skadeforsikring. På veterankjøretøy med verdi over 300.000,- eller Blivende Klassiger , kontaktes IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 for for å få en midlertidig forsikring inntil søknaden er innvilget.
For alle øvrige skadeforsikringer, ta direkte kontakt med IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 eller lmk@if.no.

Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i låst bygning for maksimalt 30 kjøretøy. Under løp og turer regnes kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte krav til oppbevaring. Cabrioleter og åpne kjøretøy dekkes på like vilkår som øvrige kjøretøy ved bruk, parkering og oppbevaring.
Kjøretøy over 3,5 tonn kan oppbevares utendørs, i plasthall eller carport.

For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker  er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering  gjelder allerede fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum. For firma eller museum må navngitt person være nevnt i polisen.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig.

Kjøretøy som det søkes helforsikring for, bør være mest mulig historisk korrekt restaurert, eller være i godt bevart original stand. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie.

Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

LMK-Forsikringen er vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til IF Skadeforsikring fra 01.01.2018. Alle søknader på Helforsikring, Utvidet Helforsikring og Lager- og Restaureringsforsikring for kjøretøy med verdi til og med 300.000,- kan nå tegnes direkte hos IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 eller lmk@if.no.

På kjøretøy med verdi over 300.000,- eller Blivende Klassiker, vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse. Disse søknadene sendes fortsatt via klubben, som skal godkjenne din søknad med utgangspunkt i medlemskap i minst et år. Kjøper du et kjøretøy som allerede har en aktiv LMK Forsikring behøves ingen besiktigelse dersom dette er gjort i løpet av de siste 2 år. I dette tilfelle fyller du ut KUN de to første sidene av søknaden. Dette gjelder også kun kjøretøy med verdi over 300.000.
Du kan sende søknad, egenmelding / besiktigelse, annen dokumentasjon og bilder i e-post, på CD/DVD eller med vanlig post. Foto sendt på epost skal være som vedlegg, og ikke limes rett inn i selve tekstfeltet til eposten. Bildene skal være nylig tatt, og være på minst 500kb (0,5MB). MAKS 33MB per epost.

Ofte kan det være vanskelig å sende mange bilder i èn epost, og vi anbefaler derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten»Free» og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder for oversendelse til LMK.

Minst 10 bilder : Front, bak. sidene – alle tatt i knehøyde, og unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom med og uten matte, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran / bak, MC også ovenfra mht sete og instrumenter. Sender du papirbilder, må disse være av god kvalitet og skrevet ut på godt fotopapir.

Husk; god fotodokumentasjon og besiktigelse er meget viktig hvis en skade skulle oppstå.

Søknad om LMK-Forsikring må gå gjennom klubben din dersom du har et kjøretøy som krever besiktigelse (se pkt. om helforsikring, ombygd/modifisert, blivende klassiker og oppstilling). Du kontakte forsikringsansvarlig i klubben din eller en besiktigelsesmann for å få en avtale om besiktigelse. Skriv ut besiktigelsesskjema/egenmelding (link eget punkt i menyen).
Har ikke klubben besiktigelsesmann i din geografiske nærhet, kan klubben formidle kontakt med en mer tilgjengelig besiktigelsesmann i nærheten av ditt hjemsted fra annen klubb, eller du kan sjekke dette selv her:
 Besiktigelsesmenn sortert på postnummer, klikk her

Send skjema, foto og ev. annen dokumentasjon til klubben.

Om kjøretøyet er uregistrert med verdi over 300.000,-, kan du enkelt få en midlertidig forsikringsgaranti for 4 måneder ved å kontakte IF Skadeforsikring. Kjøretøyet vil gå over til ordinære LMK-vilkår når besiktigelse og etterfølgende søknadsprosess er ferdigstilt.

I tilfeller som krever besiktigelse, sørg for at du beholder en kopi av besiktigelsesskjema. Vær oppmerksom på at ved besiktigelse av kjøretøy kan klubben som utfører jobben oppkreve et spesialgebyr for å dekke utgiftene ved besiktigelsen.

Også når det gjelder lagerforsikring og restaureringsforsikring hvor kjøretøyet har verdi over 300.000,- kreves det fotografier og besiktigelse.
Når alt er i orden, vil sakens dokumenter bli sendt til LMKs forsikringsutvalg, som etter godkjenning sørger for at LMK Forsikring blir tegnet i forsikringsselskapet.
Har du fått LMK Forsikring og senere opphører å være medlem av den klubben du tegnet forsikring gjennom – uten at du er blitt medlem av noen annen LMK-klubb – vil LMK Forsikringen opphøre fra første hovedforfall.

Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den sikreste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i IF Skadeforsikring har fått  relevant opplæring på LMK-vilkårene.
Skulle det verste skje med kjøretøyet ditt, så vil hovedmålet vårt være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. I mange av tilfellene der andre selskap tilbyr en sum penger, vil vi strekke oss litt ekstra for å finne ut hvor du kan finne vitale deler – og kjøpe disse i stedet.
Kjøretøy som ønskes forsikret til en verdi over den normale standarddekningen, må imidlertid spesialtarifferes, og det kreves i slike tilfeller at oppbevaringsstedet er særlig godt med hensyn til sikring mot brann og tyveri.

HUSK !
En LMK-Forsikring får du kun gjennom LMKs samarbeidspartner IF Skadeforsikring.

Det er kostnadsfritt å bytte selskap. Ring IF Skadeforsikring og be om en vurdering på alle dine forsikringer. Du vil sannsynligvis få en lavere premie enn du har i dag. Dersom du usikker på om du skal be om et tilbud og flytte forsikringene, så husk at prosenter av din premie går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene og veteranhobbyen for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Viktige satsingsområder er årsavgift, formue-beskatning og andre begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne møter med vegmyndighetene.

  • HVIS EN SKADE OPPSTÅR

Kontakt IF Skadeforsikring:

Tel: +47 21 49 24 00

E-post: lmk@if.no
Adresse: IF Skadeforsikring
Postboks 240, 1326 Lysaker, Norge

  • REDNING EGENANDEL (for Helforsikring, Blivende Klassiker og Ombygd/Modifisert)
    Norge:   200,-
  • Europa: 500,-