HJELP TIL OMBYGGING

Krav til ombygging av kjøretøy etter alder på bil.

Under ser du hvilke krav som stilles til godkjenning til ombygging av ditt kjøretøy etter når den er registert, og hvilken forskrift ombyggingen er regulert av, samt kravene som er stilt i forskriften.

Ombyggingsprosessen forklart:

Prosessen ved ombygging bør starte med at du sjekker hvilke krav som stilles til ditt kjøretøy i listen under. I tillegg er det en god ide å sømfare godkjenningene som vi har lagt ut, for å se om de kan hjelpe kan støtte ombyggingen du har lyst til å foreta deg.

Når dette er klart, benytt dette skjema og send inn på epost til ditt regionskontor med overskriften: søknad om ombygging av kjøretøy og regnr eller understellsnummer

Husk du kan alltid kan kontakte statens vegvesen om du har spørsmål til skjema eller om din søknadsprosess.

Vi har samlet et lite knipppe med type og TUV godkjenninger.

Sitter du på Type- eller TUV-godkjenninger vi ikke har? Send dem inn til: webmaster@vvwklubb.no

Technischer Überwachungs-Verein (TUV) er en uavhenig teknisk lab som tester ytterpunktene på hva et produkt kan tåle.  Produsenter av utstyr til montering på bil kan sende inn sitt utstyr til test, og vil dernest få returnert et skriv som forteller normale maksgrensen på hva produkte deres tåler. ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) er et annen slik lab på linje med TUV. Begge disse labbene godkjennes som dokumentasjon der det finnes et slik krav i forskriften for ombygging av din bil.

Mange av godkjenningene som brukes av SVV for Luftkjølte VW er utføret og dokumentert av Svensk Bilprovning.

Type-godkjenning er produsentens (VW) eller importørens (MØLLER) godkjenning til bil eller utstyr. Disse kan nyttes som dokumentasjon for ombygging.

Godkjenning av ombygging på skjønn.

Vi har sett mange eksempler på at ansatte på trafikkstasjonene godkjenner kjøretøy både med og uten dokumentasjonskrav etter skjønn (erfaring og kompetanse). Vi har valgt å dekke dette tema lite siden det ikke skaper presidens for ombyggingssaker. DVS at du ikke kan vise til andre godkjente kjøretøy ved godkjenning av ombygging. Alle saker skal behandles fult ut ved hver ombyggning. Dog kan du treffe på SVV-kontrollører med kompetanse og erfaring nok til å gjøre slike godkjenninger.

Det vil alltid kunne være muligheter for regionvegkontoret og gjøre forskjeller pga. kompetansen til kontrolløren.. Og regionvegkontoret har mulighet å gjøre unntakt ihht. Kjøretøyforskriften § 1-11.Andre unntak

  • Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift. Fra kap. 2 kan det bare gjøres generelle unntak.
  • Regionvegkontoret kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra bestemmelsene i denne forskrift, med unntak av kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 42, 43, 46 og 47.
  • Bestemmelsene i denne paragraf gjelder bare i den utstrekning EØS-avtalen tillater unntak.

NYHET
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til kontrollveiledning som er ute på intern høring til trafikkstasjonene. Disse er ment som en hjelper for av godkjenning av ombyggingssaker på kjøretøy som er 30 år eller eldre (Retningslinjer for ombygging av kjøretøy 30 år og eldre (kjøretøyforskriften kapittel 7). Les mer om godkjenning på skjønn etter litt ned på siden. (Kjøretøyforskriften § 1-11.Andre unntak)

Oppdatering 03.06.19: Endringene er vedtatt av veidirektoratet.

Per Fosse
ombyggingsutvalet