VWtreff.no

nov
14
ons
Årsmøte 2018 @ Harald A Møller AS
nov 14@18:30-21:30
Årsmøte 2018 @ Harald A Møller AS | Oslo | Norway

Årsmøtet er flyttet fra opprinnelig fredag 16 til onsdag 14.

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Årsberetning
 5. Innkomne forslag
 6. Regnskap og budsjett
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg

Etter avsluttet årsmøte vil det bli servering og vanlig medlemsmøte med loddsalg og utdeling av Plaketten 2018 og pris for beste modifiserte kjøretøy 2018.

Hjertelig velkommen

Forslag må være styret i hende minst 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forhåndsstemmer skal være kjent for hele styret minst samme dag som Årsmøtet (§10).

Hilsen styret Veteran VW Klubben Norge.

 • 8
  Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling publiseres for medlemmene ikke senere enn tre uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet:
  • Årsberetning
  •Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår
  • Fastsettelse av årskontingenten
  • Innkomne forslag
  • Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
  Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.
 • 9
  Bare medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett.
 • 10
  Vedtektsendringer kan foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Vedtekts endringsforslag skal publiseres for medlemmene senest tre uker før årsmøtet avholdes (se § 8). Forhåndsstemmer kan sendes til klubben, slik at styret har de i hende senest samme dag som årsmøtet (se §9).
nov
25
søn
Type 4 motorkurs @ Kilen Motor AS
nov 25@10:30-15:30
Type 4 motorkurs @ Kilen Motor AS | Buskerud | Norge

Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser. Prioritert plass for medlemmer av klubben, er du ikke medlem? https://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/

Luftkjølt entusiast og eier av Kilen Motor As , samt styrerepresentant i Veteran VW klubben – Per Henning Kilen inviterer til grunnkurs i T4 motor i kilenmotor.no sine lokaler på Sundvollen.

DELTAGERE TIL TYPE 4 MOTOR KURS

 • STIAN ANDREAS BRURUD
 • LARS JOHNSRUD
 • KJELL TORE VÅLE
 • ELISABETH SKJÆGGESTAD
 • LARS FREDRIK VANGSØY
 • OLAV PUNTERVOLD

Kan du ikke delta på motor kurset  .  Gi snarlig beskjed da det har vært stor interesse , og andre kan få delta . Deltagere er kontaktet på sms .

Kursagenda:
Tenning+
Kamvinkel
Tenningstidspunkt
Ventiler
Ventilåpninger
Forgasser
Kontroll av veivaksel
Veivtapper
Rådetapper
Sprekk i lagerbaner
Avbalansering
Råder
Kontroll/normalisering
Motorblokk
Kontroll av sprekker
Lagerleier
Linjeborring

nov
26
man
Juleavslutning og delelagerkveld @ Klubbhuset
nov 26@18:00-21:00
Juleavslutning og delelagerkveld @ Klubbhuset | Buskerud | Norge

Medlemsmøte og delelagerkveld på klubblokalet på Skollenborg sør for Kongsberg. Her kan du møte likesinnede til sosialt samvær og kanskje finne VW-delene du leter etter fra vårt velfylte delelager fra kl. 18.00

Delelagersalg er for medlemmer. Er du ikke medlem?

MELD DEG INN I KLUBBEN

jun
23
søn
Veterankjøretøydagen @ Stokke Bygdetun
jun 23@12:00-16:00

Vi har gleden av å invitere til vårt 15. treff

Orkesteret Stokke Da Capo Ensemble underholder.

Tradisjonen tro fylles Bokemoa med mer enn 200 nypolerte kjøretøy fra de fleste tidsepoker. Veteranbil-entusiaster kommer til utstillingen fra hele Vestfold og lenger enn det. Det er gratis inngang for alle med- eller uten veterankjøretøy. Alle museumshus er åpne, og Stokke Da Capo ensemble spiller kjente og kjære melodier.  Smeden fyrer opp i essa, Husflidslaget holder åpen husflidstue. Bygdekvinnelaget fyrer i bakerovnen så det blir ferskt brød å få kjøpt. Salg av rømmegrøt, pølser, vafler, kaffe, is og brus. Gratis parkering

Gratis adgang.

Kafeteria og bygdemuseum er åpne.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for nærmere informasjon.

Spre invitasjonen til dine bekjente.

 1. Husk en plakat med informasjon om kjøretøy og eier!

Vi har stor plass, men det lønner seg å møte tidlig for å få en god plass.

 

Med vennlig hilsen

Signe Elise Hultgren                                   Svein-Erik Bergsholm    

Stokke Bygdetun / daglig leder                    Stokke Historielag / leder

tlf. 33 33 78 48                                           tlf. 928 08 308

stokkebygdetun@altiboxmail.no                   bergsholm44@gmail.com