vwtreff.no

nov
20
fre
Årsmøtet 2020
nov 20@18:30-20:30

Vi jobber med en alternativ nettbasert løsning for årsmøte. Mer info kommer.

Jobbes i disse dager med form på arrangementet og innhold som dere er kjent med fra tidligere år. Når saker skal avgjøres oppfordres det at medlemmer bruker sin rett til å forhåndsstemme.

Agenda:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Årsberetning –> Les hele årsberetning
  • Innkomne forslag
  • Regnskap og budsjett
  • Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår.
  • Fastsettelse av kontingent
  • Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.

Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Alle medlemmer har stemmerett – er du ikke medlem?

Forhåndsstemmer (ref vedtekt §10) sendes egent skjema – kommer!

nov
23
man
Medlemsmøte og delelagerkveld @ Hvambsida 812, 3618 Skollenborg, Norge
nov 23@18:00-21:00
Medlemsmøte og delelagerkveld @ Hvambsida 812, 3618 Skollenborg, Norge | Buskerud | Norge

Veteran VW klubben følger situasjonen rundt Corona-viruset tett, og følger opp alle råd fra Norske myndigheter. Det betyr at alle våre aktiviteter avlyses ut mars. Det innebærer at vårt planlagte medlemsmøte hos Møller, og medlemsmøte/delelagerkveld den 23. mars og 19 april avlyses.

Medlemsmøte og delelagerkveld på klubblokalet på Skollenborg sør for Kongsberg. Her kan du møte likesinnede til sosialt samvær og kanskje finne VW-delene du leter etter fra vårt velfylte delelager fra kl. 18.00

Delelagersalg er for medlemmer. Er du ikke medlem?
https://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/